მარკირების წესის დარღვევა
2021-10-03 #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #11 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორებმა მინიმუმ 3 შემთხვევაში არ განახორციელეს ამომრჩეველთა მარკირება. კომისიის თავმჯდომარემ სიტყვიერად მიუთითა მარკირების წესის დაცვისაკენ;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე