ხმის დათვლის პროცესის დარღვევა
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ქობულეთი , ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-03 #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეყვანილმა საუბნო საარჩევნო კომისიის 9 წევრმა მონაწილეობა მიიღო საკრებულოს მაჟორიტარული სისტემით გამართულ არჩევნებში. შესაბამისად, აღნიშნულ უბანზე მაჟორიტარული სისტემით გამართულ არჩევნებში 9 ბიულეტენით მეტი ხმა ფიქსირდება.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე