ამომრჩევლის აღრიცხვა
2021-10-03 #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #5 უბანთან შეინიშნება ჯგუფთა შეკრება, რომლებიც ახორციელებდნენ ამომრჩეველთა აღრიცხვას. უმეტეს შემთხვევაში, თან ჰქონდათ ამომრჩეველთა სიები;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე