კოორდინატორების მობილიზება
2021-10-02 #6 სამგორის #49 უბანთან "ქართული ოცნების” კოორდინატორი ამომრჩევლებს ესაუბრებოდა ხმის მიცემის შემდეგ.


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე