ბიულეტენების ბათილობა
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-02 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას აღმოჩენილ იქნა 28 ბიულეტენი, რომლებსაც არ ჰქონდა რეგისტრატორების ხელმოწერა. აღნიშნული ბიულეტენების უმრავლესობაში ხმა მიცემული იყო ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე