პირთა საეჭვო შეკრება (100 მეტრამდე)
2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #87 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება უცხო პირთა შეკრება, რომლებიც პერიოდულად ეკონტაქტებიან ამომრჩევლებს; 


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე