ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #59 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ერთიან სიაში არასათანადო ადგილას მოაწერა ხელი, რასთან დაკავშირებითაც დაფიქსირდა შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე