ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორების სამაგიდო სიებში არ არის მითითებული ინფორმაცია გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩეველების შესახებ;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე