ამომრჩეველთა აღრიცხვა საარჩევნო უბანზე
2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #51 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორები ინიშნავენ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რიგით ნომრებს სიიდან, რაც კანონის დარღვევით ამომრჩეველთა აღრიცხვას წარმოადგენს;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე