ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #57 საუბნო საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფ ამომრჩეველს საარჩევნო სიაში მოაწერინა ხელი. თავმჯდომარის განმარტებით, ამომრჩევლისთვის ბიულეტენი არ გადაუციათ;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე