ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხელი მოაწერა სხვა ამომრჩევლის გრაფის გასწვრივ, რაზეც კომისიის რეგისტრატორ წევრს მისცეს შენიშვნა. რეგისტრატორმა დაწერა ახსნა-განმარტება;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე