ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე სხვა უბანზე სპეციალურ სიაში მყოფი 2 ამომრჩეველი გამოცხადდა. რეგისტრატორმა მათ ხმის მიცემის საშუალება მისცა. დარღვევის დაფიქსირების შემდგომ, კომისიის თავმჯდომარის მითითებით, რეგისტრატორმა შეადგინა წერილობითი ახსნა-განმარტება. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე