საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #51 საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ სადემონსტრაციო ოქმში 12 საათის მდგომარეობით კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობა არასათანადო ადგილას მიუთითა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე