პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)
2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრის რადიუსში, აღინიშნება პირთა საეჭვო შეკრება. მათი თქმით, ისინი წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციას "ჯერ საქართველოსთვის". აღნიშნული პირები იმყოფებიან ორი მანქანით, რომელთაგან ერთში თან აქვთ კომპიუტერი, ხოლო მეორეში, სავარაუდოდ, სახელობითი სიები, რომლებშიც აღრიცხავენ უბანზე მისულ ამომრჩევლებს. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე