კოორდინატორების მობილიზება უბანთან და ამომრჩეველთა აღრიცხვა
2021-10-30 #20 Რუსთავის საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბნიდან 100 მეტრის ფარგლებს მიღმა ადგილი აქვს პირთა საეჭვო შეკრებას ავტომობილებში, რომლებიც სახელობით სიებში აღრიცხავენ უბანზე მისულ ამომრჩევლებს. საარჩევნო უბნიდან ხმის მიცემის შემდეგ გამოსული ამომრჩევლების ნაწილი ამ მანქანასთან მიდის. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე