Ხმის მიცემის წესის დარღვევა
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე მეორე რეგისტრატორის მარკირების სითხე ხელის დამუშავების შედეგად შორდება. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე