Ხმის მიცემის წესის დარღვევა
2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელმა დააფიქსირა მარკირებული ამომრჩეველი, თუმცა მას მაინც მიაცემინეს ხმა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე