ამომრჩევლის აღრიცხვა
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #53 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორები ახორციელებენ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლების ცალკე ფურცელზე აღრიცხვას მათი სახელისა და გვარების მითითებით. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე