ბათილი ბიულეტენები
2021-10-30 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #54 საარჩევნო უბნის რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა ბიულეტენები ბეჭდითა ან/და ხელმოწერით არ დაამოწმა, რის გამოც 4 ბიულეტენი გაბათილდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე