ბათილი ბიულეტენები
2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბნის კომისიამ ბათილად მიიჩნია ისეთი ბიულეტენები, რომლებშიც ამომრჩევლის ნება რეალურად იკვეთებოდა. მაგალითად, გადახაზული იყო ერთი კანდიდატი და შემოხაზული - მეორე. ამ მიზეზით გაბათილდა დაახლოებით 10 ბიულეტენი. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე