ბათილი ბიულეტენები
2021-10-30 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #39 საუბნო საარჩევნო კომისიამ მერის არჩევნების 6 და მაჟორიტარული არჩევნების 6 ბიულეტენი მიიჩნია ბათილად, იმის მიუხედავად, რომ ამომრჩევლის ნება იკვეთებოდა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე