შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა
2021-10-30 ოზურგეთის #60 საარჩევნო ოლქის #37 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ "სამართლიანი არჩევნების” დამკვირვებელს არ მისცა კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი, რადგან მისი განმარტებით ქსეროქსის აპარატი არ მუშაობდა. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე