დისბალანსი შემაჯამებელ ოქმში
2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #2 საარჩევნო უბანზე, გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა ერთით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. საგულისხმოა, რომ ხმების დათვლისას, ერთი კონვერტიდან ამოვიდა ერთი და იგივე სახეობის ორი ბიულეტენი.  


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე