დაულუქავი დოკუმენტაცია
2021-10-30 #69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის #3 და #10 საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან შემოსული ჩანაწერთა წიგნები არ იყო დალუქული. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე