დაულუქავი დოკუმენტაცია
2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბნიდან შემოსული ჩანაწერთა წიგნი არ იყო დალუქული.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე