ხმის მიცემის წესის დარღვევა
2022-04-02 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მყოფ ამომრჩეველს რეგისტრატორმა ხმა უბანშივე მიაცემინა.    


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე