საარჩევნო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დარღვევა
2022-04-02 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა პირებმა დააბრუნეს ერთით ნაკლები გამოუყენებელი ბიულეტენი. კომისიის წევრები ამბობენ, რომ არ იციან, სად არის ბიულეტენი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე