საარჩევნო უბნის მოწყობის წესის დარღვევა
2022-04-03 უბანზე რეგისტრირებულია 1788 ამომრჩეველი, და კანონით გათვალისწინებული 4 საარჩევნო კაბინის ნაცვლად (1 საარჩევნო კაბინა 500 ამორჩეველზე), უბანზე განთავსებულია მხოლოდ 3 საარჩევნო კაბინა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე