1. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 4. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 5. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 8. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 11. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 12. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 13. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 17. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 19. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 23. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 25. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო კამპანია
 26. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 27. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური - არჩევნების დღე
  2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური - არჩევნების დღე
 28. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები, 2 აპრილი, 2022
  შუალედური არჩევნები-2022
 29. პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის და მერების შუალედური არჩევნები, 29 აპრილი, 2023
  შუალედური არჩევნები-2023გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 78
1234

კოორდინატორების მობილიზება უბანთან და ამომრჩეველთა აღრიცხვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #71 საარჩევნო უბანთან მობილიზებული არიან კოორდინატორები, რომლებიც ამომრჩევლებს ეკონტაქტებიან. მათი პარტიული მიკუთვნება არ არის დადგენილი. აღნიშნული პირები ჟურნალისტების გამოჩენის შემდეგ დაიშალნენ. ...

კოორდინატორების მობილიზება უბანთან და ამომრჩეველთა აღრიცხვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #5 საარჩევნო უბანთან დგას მიკროავტობუსი, რომელშიც კოორდინატორები სხედან და ამომრჩევლებს ეკონტაქტებიან. ამომრჩევლები ხმის მიცემამდე და მას შემდეგ სხდებიან აღნიშნულ მიკროავტობუსში და გარვეული დროის შემდეგ ტოვებენ ავტომანქანას. ...

კოორდინატორების მობილიზება უბანთან და ამომრჩეველთა აღრიცხვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #60 საარჩევნო უბანთან იმყოფებიან ,,ქართული ოცნების" აკრედიტებული წარმომადგენლები, რომლებიც ეკონტაქტებიან ამომრჩევლებს. ისინი, ასევე, სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით ამომრჩევლებს არჩევნებზე მოსვლისაკენ მოუწოდებენ. კოორდინატორები საუბრობენ იმაზეც, თუ ვინ მოიყვანს კონკრეტულ პირებს საარჩევნო უბანზე. ...

Პირთა საეჭვო შეკრება (100 მეტრის ფარგლებს გარეთ)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: საბურთალო , საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #3 Საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანთან დიდი ხნის განმავლობაში შეინიშნება პირი, რომელიც ესაუბრება ამომრჩევლებს, ხმის მიცემამდე ან/და მის შემდეგ. აღნიშნული პიროვნება დროდადრო ჯდება სხვადასხვა მანქანაში. Მისი იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. ...

Პირთა საეჭვო შეკრება (100 მეტრის ფარგლებს გარეთ)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: სამგორი , სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #6 Სამგორის საარჩევნო ოლქის #45 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრის ფარგლებს მიღმა, შეინიშნება პირთა საეჭვო შეკრება; ...

Პირთა საეჭვო შეკრება (100 მეტრის ფარგლებს გარეთ)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრის ფარგლებს მიღმა, შეინიშნება, სავარაუდოდ, ე.წ. ,,ძველი ბიჭების" შეკრება;...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: გლდანი , გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #10 გლდანის საარჩევნო ოლქის #81 საარჩევნო უბანთან დაუდგენელი პირი 2 საათის განმავლობაში (დილის 8-დან 10 საათამდე) იმყოფებოდა საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრამდე რადიუსში და ტელეფონის მეშვეობით მოუწოდებდა ამომრჩევლებს ხმის მისაცემად საარჩევნო უბანზე მოსვლისკენ....

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: სამგორი , სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #6 Სამგორის საარჩევნო ოლქის #58 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრის რადიუსში, დილიდან შეინიშნება პირი, რომელიც ესაუბრება ამომრჩევლებს. იგი ტელეფონის საშუალებით მოუწოდებს ამომრჩევლებს ხმის მისაცემად მოსვლისკენ. ...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ჩუღურეთი , ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის #33 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრამდე რადიუსში, ავტომობილში იმყოფებიან პირები, რომლებსაც კომუნიკაცია აქვთ ამომრჩევლებთან;...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ქუთაისი , ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #59 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #90 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება პირთა საეჭვო შეკრება....

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30
#70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #5 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება პირთა საეჭვო შეკრება. მათგან ერთ-ერთი ტელეფონის მეშვეობით ეკონტაქტება ამომრჩევლებს და მოუწოდებს ხმის მიცემისკენ და სთავაზობს მანქანით ტრანსპორტირებას.
...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ბათუმი , ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #98 საარჩევნო უბანთან შეინიშნებოდა 50-მდე პირის საეჭვო შეკრება, რომლებიც ეკონტაქტებოდნენ ამომრჩევლებს. პირები მოგვიანებით დაიშალნენ. იმავე უბანთან შეინიშნებოდა სხვადასხვა პირთა ჯგუფი, რომლებიც აგრესიულად მიმართავდნენ "სამართლიანი არჩევნების” დამკვირვებლებს. მოგვიანებით ინციდენტი აღმოიფხვრა პოლიციის ჩარევის შემდეგ....

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება საეჭვო ტენდენცია, როდესაც უბნიდან გარკვეული სიხშირით გამოდიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ესაუბრებიან ერთმანეთს. ...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: რუსთავი , რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანთან, 100 მეტრის რადიუსში, აღინიშნება პირთა საეჭვო შეკრება. მათი თქმით, ისინი წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაციას "ჯერ საქართველოსთვის". აღნიშნული პირები იმყოფებიან ორი მანქანით, რომელთაგან ერთში თან აქვთ კომპიუტერი, ხოლო მეორეში, სავარაუდოდ, სახელობითი სიები, რომლებშიც აღრიცხავენ უბანზე მისულ ამომრჩევლებს. ...

პირთა საეჭვო შეკრება/გადაადგილება (100 მეტრამდე)

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ისანი , ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბანთან შეინიშნება ავტომობილი, საიდანაც პერიოდულად გადმოსული პირები ამომრჩევლებს ეკონტაქტებიან. ...

სიტყვიერი დაპირისპირება

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ვაკე , ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო უბანთან დაფიქსირდა სიტყვიერი დაპირისპირება უბანთან მყოფ პირებს შორს. ...

სიტყვიერი დაპირისპირება

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #88 საარჩევნო უბნის მიმდებარედ, 100 მეტრის რადიუსში შეინიშნებოდა დაძაბული სიტუაცია. ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ დაპირისპირებას უბანთან მყოფ დაუდგენელ პირებს შორის....

სიტყვიერი დაპირისპირება

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: საბურთალო , საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბნის გარეთ დაფიქსირებული დარღვევები / ტენდენციები

2021-10-30 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანთან შეკრებილ საეჭვო პირთა შორის მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება. დაპირისპირება აღმოიფხვრა პოლიციის ჩარევის შემდეგ....

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2021-10-30 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელი კომისიის წევრი ამომრჩეველთა შემოწმებას ახდენდა საარჩევნო უბნის შესასვლელიდან 20 მეტრის მოშორებით, რის გამოც მარკირების შემოწმების პროცესზე დაკვირვება პრობლემური იყო. დამკვირვებელმა აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარადგინა, რასაც კომისიის მხრიდან უკმაყოფილება მოჰყვა. საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრის წარდგენის შემდგომ უბანზე მივიდნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები - ნათია ჩიკვაიძე და მაია თაბუკაშვილი, რომლებიც...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2021-10-30
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2021-10-30 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე მყოფი დამკვირვებლები ზეწოლას ახორციელებენ „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე და ხელს უშლიან საჩივრის შედგენაში. ამასთანავე, დამკვირვებლები უხეშად ერევიან საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში; ...