დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა
2021-10-30 #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის #1 უბნის თავმჯდომარე და მდივანი არიან ნასვამ მდგომარეობაში. ისინი გამოირჩეოდნენ აგრესიით "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მიმართ. მას არ მიეცა უბანზე დაკვირვების განხორციელებისა და საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობა. მის მიმართ ზეწოლასა და შეურაცხყოფას ჰქონდა უკიდურესად მწვავე ხასიათი, რის გამოც დამკვირვებელმა გამოიძახა პოლიცია. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე